Projekt Läs & Spela

Spelifiering av texter och läsning är nytt för lättlästa böcker. Bokpil och Colorit har under 2022 arbetat med att spelifiera lättläst.

Gratis e-böcker hos Ellibs

Bokpils lättlästa böcker kan nu läsas gratis som e-böcker hos Ellibs på svenska, engelska och bulgariska.

Världen brinner

Bråk förstör på kort tid
mycket mer än något annat i världen.
En fruktansvärd form av bråk är krig.
Krig är farligt för alla.

Projekt LäsLätt 2.1

Under 2021 har Bokpil och Colorit samarbetat för att skapa nytt digitalt material om lättläst – bloggar och videon.

Haikuvideon på flera språk

Flerspråkiga videon med haikudikter av Fazile Nasretdin och Sabira Ståhlberg har nyligen publicerats på YouTube-kanalerna Bokpil Flerspråkig och Bokpil Multilingual.