Brokiga berättelser – vi skriver tillsammans

I början av oktober 2018 ordnade Colorit ry.rf., Luckan, Svenska.fi och HY+ i samarbete med Lecti Culture Centre en skrivarverkstad i tre dagar på G18 i Helsingfors. Verkstaden stöds av Svenska Kulturfonden.

Vi skrev olika typer av texter – prosa, dikt och japanska diktformen haiku. Deltagarna var både nyanlända, invandrare som integrerar sig på svenska och finlandssvenskar och de kom från olika världsdelar, främst Europa och Sydamerika, och skrev på svenska, engelska och spanska. Inträdet var fritt och varje dag kom några nya deltagare. En del av texterna finns redan på denna nätsida och flera är på väg.

Skrivarverkstaden började varje dag med introduktion av författaren och forskaren Sabira Ståhlberg om kreativt skrivande och hur skrivandet stöder inlärningen, bearbetningen av intryck och upplevelser och hur skrivandet också skapar gemenskap i en grupp.

Luckans verksamhet för invandrare presenterades av Larrie Griffis från Luckan och HY+ projekt Läs- och Skriviver för fortbildning för lärare om flerspråkighet och utveckling av läs- och skrivförmågan presenterades varje dag av Sissel Korpisola.

Vi skrev dels texter om oss själva och om varandra, men också om upplevelser, resor och texter som grundade sig på bilder, som Sissel Korpisola valt ut eller tagit. Efter varje skrivuppgift läste vi upp texterna och diskuterade. Diskussionerna blev tidvis långa kedjor av fria associationer och utbyte av tankar, som ledde till gemensamma upplevelser och nya texter.

Vissa bilder skrev alla tillsammans om, men texterna blev väldigt olika. Genom gemensamma uppgifter och utbyte av tankar och åsikter, upplevelser och livserfarenhet skapade vi en trygg, positiv atmosfär som stödde öppenhet och tolerans. Deltagarna berättade om sig själva och de som deltog flera dagar kunde skapa djupare band till varandra och olika texter som föddes under skrivarverkstäderna.

Intressant var att det inte handlade om kulturell eller etnisk eller språklig bakgrund, utan det var individen som lyftes fram och de individuella erfarenheterna som stod i fokus, något invandrare inte alltid upplever i samhället. Det var individer som skrev och texterna reflekterar personliga upplevelser och syn på omvärlden.