Brokiga boken

Hur ska man gå tillväga i en mångkulturell situation? Det är en fråga många ställer sig, men det finns inte ett entydigt svar på den.

Författaren Sabira Ståhlberg har skrivit en läsebok för alla som arbetar eller har att göra med integration och mångkulturella frågor – lärare, grupper, invandrare, utvandrare och många andra.

Brokiga boken innehåller roliga, tankeväckande och intressanta och annorlunda synvinklar på mångkulturella frågor, kommunikation och hur man anpassar och integrerar sig i ett nytt samhälle.

Texterna uppmuntrar till eftertanke och analys av de egna erfarenheterna. Efter varje text finns frågor och uppgifter som man kan svara på eller diskutera i grupp.

Boken kan användas som extramaterial och diskussionsunderlag eller läsas som en antologi. Den innehåller tre lättlästa språknivåer för läsare med olika språkkunskaper. Brokiga boken kan läsas gratis på Edu Bokpil.

Läs här texter på nivå 1 – lättast, nivå 2 – lättare och nivå 3 – lätt.

Boken har utgivits med stöd av Stiftelsen Tre Smeder.