Projekt Läs & Spela

Spelifiering av texter och läsning är nytt för lättlästa böcker. Bokpil och Colorit har under 2022 arbetat med att spelifiera lättläst.

Gratis e-böcker hos Ellibs

Bokpils lättlästa böcker kan nu läsas gratis som e-böcker hos Ellibs på svenska, engelska och bulgariska.

Projekt LäsLätt 2.1

Under 2021 har Bokpil och Colorit samarbetat för att skapa nytt digitalt material om lättläst – bloggar och videon.

Projekt: Språkrevitalisering

Colorit / Bokpil stöder språkrevitalisering genom att anpassa lättläst litteratur till minoritetsspråk och hotade språk.

LäsLätt 2020

År 2020 arbetar Bokpil och Colorit ry.rf. med att sprida kunskap om lättläst.
Projektet LäsLätt 2020 har som mål att öka kännedomen om lättläst och att utveckla nytt arbetsmaterial.