Bulgarien-utställning i Helsingfors

Bulgariens rika och mångsidiga historia presenteras första gången i Finland i utställningen på Slaviska biblioteket i Nationalbiblioteket under år 2018, då Bulgarien är ordförande för Europeiska Unionens råd.