Den brokiga pennan – skrivare på Kulturkontakt Nord

Att skriva på flera språk är inte lätt och att dra en skrivarträff på flera språk är en stor utmaning. Med engelska och svenska som arbetsspråk träffades skrivare på Norden – Kulturkontakt Nord i Helsingfors den 19 oktober 2016 för att skriva tillsammans och diskutera texter och idéer under ledning av filosofie doktor Sabira Ståhlberg, lärare i kreativt skrivande och Finlands troligtvis mest mångspråkiga författare.

Nya texter föddes under seminariet och kanske också frön till nya böcker. Deltagarna diskuterade bl.a. hur man kan utnyttja och berika sitt skrivande genom att använda olika språk, hur texter förändras enligt språkval, hur man skriver på olika språk, hur skrivarblockeringar kan bearbetas, kulturella skillnader och likheter och vad som är viktigt att beakta vid översättningar av texter. Colorits mentorsprogram för invandrarförfattare diskuterades också och olika synpunkter samlades om behoven och hur verksamheten kan utvecklas i framtiden.

Seminariet ordnades av Colorit ry.rf. och Kulturkontakt Nord i samarbete med Nylands Litteraturförening rf. och Lecti Culture Centre, och stöddes av Svenska Kulturfonden.kulturkontaktnordSvenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGBlecti culture centre en mini

colorit_logo