Haiku på flera språk

Covid-19-pandemin satte stopp för haikumötena, som Colorit brukade ordna i Helsingfors varje månad, men aktiviteterna fortsätter. Haiku-verksamheten, som är hittills den enda regelbundna i Finland, sker nu över Internet.

Flera nya skribenter har inspirerats att skriva haiku inte bara på svenska, utan också på andra språk. Haiku Colorit-gruppen är den första som publicerar haiku-dikter på tatariska i världen.