Haikuvideon på flera språk

Flerspråkiga videon med haikudikter av Fazile Nasretdin och Sabira Ståhlberg på svenska, engelska, tatariska och blandspråk har nyligen publicerats på YouTube-kanalerna Bokpil Flerspråkig och Bokpil Multilingual. Se också videon på engelska om att skriva, översätta och läsa haikupoesi.