Klang på Helsingfors bokmässa 2016

Under seminariet Klang på LillaLuckan den 14 oktober 2016 skrev deltagarna texter om sina upplevelser och tankar och gjorde dem till performance. Två veckor senare på bokmässan i Helsingfors den 30 oktober använde deltagarna sig av både egna texter och varandras.

Genom att utbyta texter och översätta dem för gruppen – evenemanget var mångspråkigt och deltagarna kom från över ett halvt dussin språk och kulturer – skapades texterna på nytt och fick ett mer spännande innehåll och en annorlunda utformning.

Till texterna lades rytm och melodi och deltagarna skapade också egna fotografier, så att evenemanget blev en kombination av att skriva, läsa, sjunga, skapa rytmer och visuellt uttryck.

Evenemanget ordnades av Colorit ry.rf. i samarbete med Lecti Culture Centre, och stöddes av Oskar Öflunds stiftelse.oskaroflund_logo

colorit_logolecti culture centre en mini