Mångspråkig läsning på bokmässan i Helsingfors 24 oktober

Välkommen till en mångspråkig läsning i Helsingfors lördagen den 24 oktober kl. 14:00!

Dikt och prosa på många språk presenteras under detta unika evenemang. Upplev världen genom Roxana Crisologos, Tanya Tynjäläs, Zoila Forss, Daniel Malpicas och Sabira Ståhlbergs skrifter.

Plats: Villa Schildt & Lecti Book Studio, 6p70, Helsingfors bokmässa

Evenemanget organiseras av Lecti Book Studio, Colorit rf., Sivuvalo och Nylands Litteraturförening rf. med stöd av Oskar Öflunds stiftelse.oskaroflund_logo

lecti culture centre en mini

sivuvalo-favicon2

colorit_logo