Nya böcker 2022: Lättläst, källkritiskt läsande och utseendefixering

Våren och sommaren 2022 har Bokpil gett ut två spelifierade lättlästa böcker om källkritiskt läsande på nätet, Filip och spindeln, och kritiskt läsande av historiska källor, Palmen och spionen.

Sabira Ståhlberg är författare till båda böckerna och till en inspirationsbok om lättläst, Lättläst inspiration.

Pontus Anckar har skrivit en bok om utseendefixering och kroppsbyggande, Lätta vikter, baby! Läs mer om kroppslig mångfald på nätsidan Kroppsfald.

Alla dessa böcker kan läsas gratis på nätsidan Villa Bokpil.