Verksamhet

Vår verksamhet består av initiativ som främjar olika kulturformer och mångkulturell och internationell dialog.

Vi arrangerar bl.a.:

  • kultur- och språkevenemang
  • diskussioner och debatter
  • kurser och annan utbildning
  • fester och festivaler
  • läsningar och kreativt skrivande
  • konstutställningar och -verkstäder
  • konserter och musikverkstäder

och mycket mer.

Föreningen bedriver också forsknings-, informations- och publikationsverksamhet.

I Senaste inläggen finns mer information våra evenemang.