Program på Göteborgs bokmässa 2017

Välkommen till vår samarbetspartner Lecti Book Studios monter A04:04 på Göteborgs bokmässa 28 september – 1 oktober 2017!

Lecti Book Studio ordnar program såväl i montern som på Finlands Arena. I montern kan du också bekanta dig med böcker och på Arenan kan du lyssna till intressanta diskussioner med finländska och svenska deltagare.

  • Fredag 29 september

15.00-15.20 Hundra år Finland – eller mer?

Finland firar hundra år, men hur gammalt är landet egentligen? Reinhold Enqvist har undersökt svenska språkets historia i Finland och diskuterar dess roll med den svenska debattören Per-Olof Swing.

Plats: Lecti Book Studio A04:04

  • Lördag 30 september

11.00-11.20 Naturvetenskap + fantasy = lättläst?

Hur fungerar biologi, geografi, miljö och fantasy – med lättläst? Kan lättläst vara innehållsmässigt utmanande, men ändå begripligt, spännande och motivera till läsning?

Författaren Sabira Ståhlberg och läraren Maria Viitasalo diskuterar.

Plats: Lecti Book Studio A04:04

  • Lördag 30 september

14.00-14.20 Dags att tala om Bulgarien

Varför är Bulgarien kontrasternas land i massmedia? Det är dags att diskutera detta fortfarande okända land som i år varit EU-medlem i tio år. Forskaren och författaren Sabira Ståhlberg diskuterar med debattören Per-Olof Swing.

Plats: Lecti Book Studio A04:04

  • Söndag 1 oktober

15.00-15.30 Etnobiologens skafferi

Ingvar Svanberg (Uppsala) och Sabira Ståhlberg (Helsingfors) diskuterar människans relation till naturen och hur växter och djur använts traditionellt i Finland och Sverige. Vad är gemensamt och vad skiljer sig mellan länderna?

Arr: Lecti Book Studio

Plats: Finlands Arena C02:32

  • Söndag 1 oktober

16.00-16.30 Svenskar och finländare på Balkan

Författaren och forskaren Sabira Ståhlberg reser i svenska och finländska fotspår i Bulgarien och Rumänien från 1600-talet till våra dagar. Debattören och Balkanresenären Per-Olof Swing intervjuar.

Arr: Lecti Book Studio

Plats: Finlands Arena C02:32

Läs mer på bokmässans nätsida här!