Klang

Klang

Klang är ett projekt som kombinerar kreativt skrivande och musik. Vi startar under sommaren 2016 och avslutar projektet med ett seminarium i oktober, då vi arbetar med att skapa texter och musik till texterna, sånger och performance i samarbete med LillaLuckan i Helsingfors. Projektet är mångspråkigt och -kulturellt och stöds av Oskar Öflunds stiftelse.

lillaLuckanlogo_vit

colorit_logo