Seminarium: Från Filippopolis till Via Diagonalis 13 april

Onsdag 13 april 2016 kl. 18:00

Villa Schildt, Östra strandgatan 7, Ekenäs

Avgift: 25 euro (kontant)

I seminariet ingår vinprovning med tre bulgariska viner och tilltugg.

Anmälan före 22 mars 2016.

I Bulgarien vandrar man liksom i Grekland och Italien bokstavligen på historiska minnesmärken. Grekerna koloniserade området för snart tretusen år sedan och lånade gudar och traditioner av de lokala trakerna. Alexander den Stores far Filip inspirerade det grekiska namnet Filippopolis, dagens Plovdiv, som är europeisk kulturhuvudstad år 2019. I Bulgarien byggde romarna amfiteatrar och villor och odlade vin. En av de mest kända teatrarna finns i Plovdiv (bilden).

Via Diagonalis var en av de viktigaste vägarna långt efter att det romerska riket delats i öst och väst. Finska Gardet besökte Filippopolis, då det marscherade på den romerska vägen mot Istanbul i januari 1878.

Arrangörer

Villa Schildt, Friman Resor, Lecti Culture Centre (Bulgarien) med Colorit ry.rf.lecti culture centre en mini

Friman Resor logo