Skriv kreativt på flera språk i oktober 2019

”Skriv på det språk, som står dig närmast”, säger Sabira Ståhlberg, lärare i flerspråkigt kreativt skrivande. ”Du kan också skriva på språk som känns rätt för texten eller det du vill säga.”

Sabira skriver själv på flera språk och är expert på flerspråkighet. I höst utkommer boken ”Brokiga språket” som handlar om språk, den flerspråkiga hjärnan och hur man kan använda flerspråkigheten som resurs i skolan, hemmet och samhället.

Bokpil, Luckan och Colorit ry.rf. har i några års tid ordnat skrivarkurser för nyanlända och invandrare, men också många finländare deltar i kurserna. Inspiration hämtas från olika teman, musik, bilder och ur samtalen mellan deltagarna, som kommer från olika kulturer.

Språken växlas enligt behov och alla får skriva på det språk de vill. Svenska och engelska är arbetsspråken, men enligt situationen sker diskussionen också på andra språk.

Följande kurs ordnas under tre måndagar i oktober 2019 med fri entré.

Mer information hos Luckan och här