Världen brinner

Bråk förstör på kort tid
mycket mer än något annat i världen.
En fruktansvärd form av bråk är krig.
Krig är farligt för alla.