Projekt Läs & Spela

Spelifiering av texter och läsning är nytt för lättlästa böcker. Bokpil och Colorit har under 2022 arbetat med att spelifiera lättläst.