Projekt LäsLätt 2.1

Under 2021 har Bokpil och Colorit samarbetat för att skapa nytt digitalt material om lättläst – bloggar och videon.

Haikuvideon på flera språk

Flerspråkiga videon med haikudikter av Fazile Nasretdin och Sabira Ståhlberg har nyligen publicerats på YouTube-kanalerna Bokpil Flerspråkig och Bokpil Multilingual.

Brokiga berättelser – vi skriver tillsammans

I början av oktober 2018 ordnade Colorit ry.rf., Luckan, Svenska.fi och HY+ i samarbete med Lecti Culture Centre en skrivarverkstad i tre dagar på G18 i Helsingfors. Vi skrev olika typer av texter – prosa, dikt och japanska diktformen haiku. Deltagarna var både nyanlända, invandrare som integrerar sig på svenska och finlandssvenskar.

Brokiga boken

Brokiga boken är en läsebok för alla som arbetar med integration eller befinner sig i en mångkulturell situation.
Boken får användas fritt på kurser och i andra liknande sammanhang och man får trycka ut den på papper till deltagarna.

Program på Helsingfors bokmässa 2017

Besök Colorit och vår samarbetspartner Lecti Book Studio på Helsingfors bokmässa 26-29.10.2017! Vi finns i monter 6mm64 bakom Tottiscenen.
Vi ordnar flera programpunkter på Tottiscenen och intressanta diskussioner på Edith Södergran- och Magia-scenerna.