Brokiga berättelser – vi skriver tillsammans

I början av oktober 2018 ordnade Colorit ry.rf., Luckan, Svenska.fi och HY+ i samarbete med Lecti Culture Centre en skrivarverkstad i tre dagar på G18 i Helsingfors. Vi skrev olika typer av texter – prosa, dikt och japanska diktformen haiku. Deltagarna var både nyanlända, invandrare som integrerar sig på svenska och finlandssvenskar.

Brokiga: Gryning

av Skraken. På en klippa sitter en skrake och väntar. Solen måste snart gå upp. Då börjar dagens arbete, för utan ljus syns inga fiskar.

Brokiga: Glutenfritt

av Rosa. Glutenfria havresemlor. En av mina vänner måste äta glutenfritt, en annan laktosfritt och en tredje är vegetarian.

Brokiga: Resa långt bort

Här är det höst. Jag drömmer om att åka till Tahiti med båt från närmaste flygplats. Är det kanske från Nya Zeeland? Utan stress leva på tropiska frukter i ett varmt klimat…

Brokiga berättelser – internationell skrivarverkstad

Berätta din egen historia och lyssna till andras historier. Kom med på en spännande resa till skrivandets värld och upptäck olika möjligheter att vara kreativ med ord under de här internationella skrivarverkstäderna i oktober 2018 i Helsingfors.

Brokiga boken

Brokiga boken är en läsebok för alla som arbetar med integration eller befinner sig i en mångkulturell situation.
Boken får användas fritt på kurser och i andra liknande sammanhang och man får trycka ut den på papper till deltagarna.

Bulgarien-utställning i Helsingfors

Bulgariens rika och mångsidiga historia presenteras första gången i Finland i utställningen på Slaviska biblioteket i Nationalbiblioteket under år 2018, då Bulgarien är ordförande för Europeiska Unionens råd.

Läsupplevelser viktiga för äldre

Äldre personer med sviktande syn eller minnessjukdomar har ett stort behov av läsupplevelser. Böcker har följt dem genom livet och de vill fortsättningsvis uppleva läsandets njutning.