Projekt: Språkrevitalisering

Colorit / Bokpil stöder språkrevitalisering genom att anpassa lättläst litteratur till minoritetsspråk och hotade språk.

Osynliga minoriteter på Helsingfors bokmässa

Minoriteter i Finland väljer ofta att vara osynliga, för det finländska samhället har fortfarande många fördomar och stor brist på kunskap om minoriteter. Anpassning till det finländska samhället och berikande av mångfalden kan enbart ske genom en dialog.