Världen brinner

Bråk förstör på kort tid
mycket mer än något annat i världen.
En fruktansvärd form av bråk är krig.
Krig är farligt för alla.

Haikuvideon på flera språk

Flerspråkiga videon med haikudikter av Fazile Nasretdin och Sabira Ståhlberg har nyligen publicerats på YouTube-kanalerna Bokpil Flerspråkig och Bokpil Multilingual.