Videon om lättläst och flerspråkighet

Nya YouTube-kanaler presenterar lättläst litteratur, läsning och språkutveckling. Bokpil har producerat ett trettiotal videon sedan hösten 2020 om olika frågor kring lättläst litteratur och flerspråkighet. Följ kanalerna – fler spännande nya videon kommer under 2021!

Bokpil Lättläst

Bokpil Easy to Read

Bokpil Flerspråkig

Bokpil Multilingual